Een duidelijke kijk op de opdracht, een realistische planning met bijhorende deadlines én een transparante offerte, zo begint een samenwerking met Heyvaert & Jansen. Vanaf dat moment weet je dat het goed komt. En het komt ook echt goed. Dat bewees het redactiebureau met de zaalteksten voor onze tijdelijke expo’s Off the Grid en Kleureyck. Van Eykcs kleuren in design.

Nochtans geen evidente opdrachten door de enorme tijdsdruk en vaak complexe inhoud. Toch leverden beide redacteurs prima werk af dankzij hun buitengewone flexibiliteit en volharding. We bewonderen de snelheid waarmee het schrijversduo zich inwerkt in de materie, hun nauwkeurigheid en oog voor detail.

Tijdens het intensieve schrijfproces wordt voortdurend teruggekoppeld tot alle partijen tevreden zijn. Elk woord wordt gewikt en gewogen, zowel naar inhoud als vorm. De museumbezoeker staat daarbij steeds centraal. Het resultaat zijn heldere, vlot leesbare en inhoudelijk correcte zaalteksten.

Ook de vertalingen zijn van uitstekende kwaliteit. De extra controle hierop door Heyvaert & Jansen is een bijkomend voordeel en garandeert dat de vertaling inhoudelijk klopt.

We vroegen veel, héél veel en dan ook nog eens snel, héél snel. Maar steeds verliep de samenwerking bijzonder vlot en aangenaam!

Hannelore Van Hamme, publiekswerking

Evelien Bracke, curator

Alle referenties