Zoals u zich dat waarschijnlijk kan voorstellen, brengt de creatie van een nieuw museum uitdagingen met zich mee. Maar met de keuze van de juiste ‘creatiepartners’ kom je al ver. Wim en Geert hebben op meerdere vlakken laten zien dat ze dé aangewezen rechterhanden waren om de visie en kernboodschappen van ons museum – en daar draait het tenslotte toch om – op een heldere en prikkelende manier te vertalen naar tekst.   

Het GUM is een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken, waar je kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding. Dit is geen evidente boodschap om te vertalen naar een breed publiek. Wim en Geert hebben dankzij hun redactiewerk ‘lucht’ en ‘leven’ in de zaalteksten brachten. De vaak complexe wetenschappelijke inhoud hebben ze met veel respect benaderd en herschreven. Ze hebben naar onze wensen geluisterd en gehandeld, maar zijn ons ook blijven uitdagen, met een beter eindresultaat als gevolg. 

De doorslag om voor Heyvaert & Jansen te kiezen werd trouwens gegeven door onze klankbordgroep MuST (Museum Student Team). 30 studenten uit diverse studierichtingen vonden hun bewerkte teksten veruit het meest aangenaam om te lezen. Wim en Geert zijn er voor het GUM alvast glansrijk in geslaagd om de harten van 18 tot 25-jarigen te raken. 

We willen Wim en Geert bedanken voor de hartelijke samenwerking en vlotte communicatie van begin tot eind. Samen hebben we iets mooi en uniek gecreëerd. 

Het GUM-team