‘Ik kwam heel frequent in contact met de redacteurs Heyvaert en Jansen, die verantwoordelijk waren om de bijhorende wetenschappelijke teksten, die vaak zeer technisch en moeilijk verwoord waren, om te zetten in een formaat dat toegankelijk is voor een breed publiek. Daarbij kwam ik erg onder de indruk van de professionaliteit van het redacteursduo, dat er telkens opnieuw feilloos in slaagde om de essentie te destilleren uit de vele wetenschappelijke teksten die werden aangeleverd, vaak in diverse talen, en dit te verwoorden in heldere en vlot begrijpelijke teksten die inhoudelijk correct zijn en de museumbezoeker aanspreken en tot verder lezen aansporen.

Hun opmerkelijk talent om de interesse van de lezer op te wekken was echter niet beperkt tot het uitschrijven van boeiende en bevattelijke tekstfragmenten. Ook waren zij bijzonder inventief en creatief in het ontwerpen van beeldmateriaal, het gebruik van moderne digitale informatiemedia en het combineren van veel verschillende presentatietechnieken. Door die originele aanpak slaagden zij er steeds opnieuw in om de aandacht van de museumbezoekers te trekken en vast te houden, zoals duidelijk bleek bij de opening.

Tijdens onze samenwerking kwam ik erg onder de indruk van de precisie, efficiëntie en taalvaardigheid van beide redacteurs, en het prachtige resultaat van het project draagt dan ook overduidelijk hun stempel.’

Professor-emeritus doctor Paul Simoens was voorzitter van de vakgroep morfologie van de faculteit Diergeneeskunde (UGent) toen de tentoonstelling in het Zwin Natuur Park werd opgezet. De curatoren deden vaak een beroep op hem, onder meer voor de inhoudelijke supervisie van de teksten.

 

Alle referenties