‘We hebben samen vier filmpjes opgenomen waarin ik als ornitholoog en gedragsecoloog uitleg geef over diverse aspecten van het voortplantingsgedrag bij vogels, en over vliegen in formatie. Wim en Geert hadden de opnames zowel inhoudelijk als organisatorisch grondig voorbereid.

Bovendien hebben ze in de maanden voor en na de opnames ook enkele inhoudelijke vragen bij mij afgetoetst voor hun andere tentoonstellingsteksten.

Onze samenwerking is erg prettig verlopen. Wim en Geert werken heel professioneel en wisten de toch wel complexe inhoud op een bevattelijke manier te vertalen voor een breed publiek. De filmpjes en teksten waaraan ik heb meegewerkt, zijn dan ook een uiterste getrouwe weergave van de actuele kennis van zaken, terwijl ze tegelijk erg toegankelijk blijven voor de leek.

Ik kan de samenwerking met hen dan ook van harte aanbevelen.’

Prof. Dr. Bart Kempenaers is directeur van het Duitse Max Planck-instituut voor ornithologie. Hij werkte als wetenschappelijk expert mee aan de tentoonstelling in het Zwin Natuur Park.

 

Alle referenties